Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2022-09-28 15:43
I dag, den 28 september, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade bland annat fördelning av förstärkningsmedel inom Kultursamverkansmodellen, länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033, fritidsplan 2023-2026 samt nyttjande av medel från Carl Degermans stiftelse.

Kallelsen med handlingarna hittar du här: https://gotland.se/115715

Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 39 ärenden.