Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Världsarvssamordnare Louise Hoffman Borgö

Världsarvssamordnare Louise Hoffman Borgö inför helgens firande

Hansestaden Visby, det vill säga staden innanför murarna och dess omedelbara omgivning, har sedan 1995 funnits på Unescos världsarvslista. På lördag är det dags att fira världsarvet med Visbydagen, Världsarvsdagen för barn och unga och Kultur i natten. Vi ställde några frågor till Region Gotlands världsarvssamordnare Louise Hoffman Borgö.

Vad är syftet med Världsarvsdagen för barn och unga? 

– Syftet är att skolelever i grundskolan och gymnasiet ska lära sig om världsarvet, dess arkitektur och historia. Eleverna kan bland annat delta i guidade vandringar i världsarvet. Samtidigt ska de också bidra med sin bild av världsarvet genom en foto- och skrivtävling. Tävlingen Ringmuren runt aktiverar barn och unga och syftar till att skapa delaktighet i världsarvet. 

Vem förvaltar och tar hand om Hansestaden Visby? 

– Eftersom världsarvet Hansestaden Visby är en stad, en världsarvsstad, så finns många förvaltare. Alla som äger en fastighet inom världsarvet är med och förvaltar och vårdar världsarvet. För offentlig gata och mark så är det Region Gotland som förvaltar och sköter de delarna. Länsstyrelsen förvaltar vissa kulturmiljöer och information om världsarvet samt har uppsikt över natur- och kulturmiljöerna i länet. Statens fastighetsverk förvaltar ruinerna. Visby domkyrka förvaltar domkyrkan. Riksantikvarieämbetet förvaltar Visby ringmur. 

Vad gör du i din roll som världsarvssamordnare? 

– Min roll är att samordna alla världsarvsfrågor inom Region Gotland och de externa aktörer som sitter i världsarvsrådet. Världsarvsperspektivet ska också in i strategier som berör andra områden så som regional utveckling och besöksnäringsstrategi. Jag och alla aktörer arbetar efter världsarvsstrategin för Hansestaden Visby som antogs 2020. 

Är det svårt att balansera utveckling och bevarande i världsarvet? 

– Ja det kan vara svårt att balansera olika perspektiv på utveckling och vi pratar ofta om hur vi ska stärka och behålla den levande staden i världsarvet. Vi jobbar mycket med samverkan som metod för hållbar utveckling eftersom det är komplexa frågor som inte bara en part kan lösa. Jag tror verkligen att bevarande av det som är viktigt och värdefullt kan vara en utmärkt grund för att utveckla världsarvet för framtiden. Det kan vara utmanande men också väldigt spännande! 

Vad ser du fram emot mest under Visbydagen?

– Jag ska delta som funktionär under tävlingen Ringmuren runt och då får jag var mitt i det som händer under Världsarvsdagen vilket känns väldigt kul. Sedan är det ju härligt att bara insupa atmosfären under Visbydagen då världsarvet är fullt med roliga aktiviteter och givande upplevelser. 
 
Upptäck hela programmet för Visbydagen, Världsarvsdagen för barn och unga och Kultur i natten på: www.visbydagen.se Välkommen!