Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets ranking av Gotlands näringslivsklimat

Publicerad 2022-09-28 09:13
Idag släppte Svenskt Näringsliv sin ranking av landets näringslivsklimat. Den mäter hur näringslivets aktörer upplever kontakten med sin kommun. Gotlands resultat liknar i stor utsträckning förra årets siffror men i konkurrensen med landets övriga kommuner backar Gotland i ranking.
Rankingen för Gotland bygger på enkätsvar från 241 företagare. Gotland placerar sig i år på plats 251, vilket innebär 15 steg från förra årets position. Resultaten visar på utvecklingsbehov inom samma områden som tidigare år. 
 
- Behovet av kortare handläggningstider är en fråga som återkommit i rankingen och något som Region Gotland fortsatt arbetar aktivt med, både för att förbättra medarbetarnas arbetssituation och för att möjliggöra att leverera allt bättre service till Gotlands olika aktörer, säger Johann Malmström, tillväxtchef vid Region Gotland.
 
Upphandling, service och konkurrens från kommunala verksamheter framkom som problemområden i Svenskt Näringslivs mätning. 
 
- Mars 2021 startade vi ett upphandlingsforum där näringslivets aktörer och Region Gotland samtalar om inköpsrelaterade frågor. Där identifierar och genomför vi gemensamt aktiviteter för att öka dialogen och förståelsen inför att göra affärer. I upphandlingsforum har vi också möjlighet att hålla varandra uppdaterade på utvecklingen av upphandlingsarbetet. Att dela kunskap mellan varandra och öka kunskapen om upphandling är en förutsättning för att gemensamt verka för goda affärer, säger Nanna Sörling, upphandlingschef vid Region Gotland.
 
Förarbete inför upphandlingar, avtalsuppföljning, kravställning samt social och miljömässig hållbarhet är några exempel på viktiga utvecklingsområden i Region Gotlands fortsatta arbete.
 
- Vi ser att upphandlingsforum för näringslivet på Gotland har stor betydelse för det pågående utvecklingsarbetet inom Region Gotland. Min förhoppning är att även näringslivet ska se detta upphandlingsforum och all annan dialog vi för med näringslivet som något värdefullt och ett stöd i att göra affärer, säger Nanna Sörling.
 
Region Gotland ingår även i Näringslivsberedningen, ett forum som samlar näringslivsaktörerna med fokus på samverkan och dialog om näringslivets och Gotlands utveckling. 
 
- Med risk för att vi upprepar oss så vill jag ändå säga att näringslivsklimatet är en långsiktig utvecklingsfråga. Där är relationerna och dialogen mellan öns aktörer nyckeln till framgång. En av Region Gotlands roller är att möjliggöra för samverkan och en hållbar utveckling av bland annat näringslivet. Hela befolkningen och öns alla aktörer behövs för att Gotlands ska fortsätta utvecklas och vara en hållbar plats att bo, leva och verka på, säger Johann Malmström.  

Om Svenskt Näringslivs kommunranking

Svenskt Näringsliv gör en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen utgörs både av enkätsvar från företagare, och statistiska faktorer från SCB och UC.