Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Problem med uppdaterade vaccinationsbevis

Publicerad 2022-09-23 10:56
Det är just nu problem med att få in den senaste dosen i sitt vaccinationsbevis, även kallat covidbevis.
På grund av tekniska problem i överföringen mellan Region Gotland och Nationella vaccinationsregistret av nya covidvaccinationer, kan den senaste dosen du tagit saknas när du tar ut ett vaccinationsbevis. Felet är lokaliserat och arbete pågår. Men detta innebär att det kan ta längre tid än normalt innan du ser din senaste vaccinationsdos i beviset.

Om du ska ut och resa
Många länder, framförallt inom EU, har likt Sverige avskaffat krav på vaccinbevis vid inresa. Kravet finns dock kvar i vissa länder, på www.swedenabroad.se hittar du information om vad som gäller i just det land eller de länder som du ska resa till.