Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Testa din hemberedskap!

Publicerad 2022-09-23 08:55
Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så.

De allra flesta av oss är vana vid att samhällets service och tjänster nästan alltid fungerar. Men om det blir en samhällsstörning behöver vi alla bidra och ha en hemberedskap för vatten, mat och värme så att vi klarar oss minst en vecka.

Under vecka 39 är det en nationell krisberedskapsvecka. Syftet är att öka människors motståndskraft inför samhällsstörningar, att fler ska reflektera över hur de kan lösa vardagen och se över sin egen hemberedskap. 

Krisberedskapsbingo

Testa din hemberedskap med fokus på mat och el genom ett Krisberedskapsbingo och se hur många rutor du kan kryssa i. Läs mer och hitta krisberedskapsbingo på 
https://gotland.se/99900

Mer information om hemberedskap finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Du hittar informationen här