Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biblioteken på Gotland vill bli relevanta för fler

Publicerad 2022-09-22 15:03
Biblioteken på Gotland har med hjälp av bidraget Stärkta bibliotek från Kulturrådet kunnat göra flera insatser för att bli intressanta och angelägna för fler. Bland annat har en statistisk undersökning gett viktig kunskap om vilka biblioteksbesökarna är samt vilka som inte använder biblioteken.
Att ta reda på vilka som inte använder biblioteken är första steget för att testa verksamhet som riktar sig till dessa grupper. Den statistiska undersökningen resulterade i en insiktsrapport som bland annat visade att:
 
  • biblioteksanvändningen minskar för dem som bor 3 kilometer eller längre bort från ett bibliotek på Gotland
  • 66 procent av biblioteksanvändarna är kvinnor och 34 procent män
  • personer med utländsk bakgrund använder bibliotek i högre omfattning än svenskfödda, men aktiviteten minskar tydligt några år efter att man bosatt sig i Sverige
  • upp till 13 års ålder är det fler som använder biblioteket än som inte gör det; användningen minskar sedan med åldern.
Resultaten från insiktsrapporten kommer att användas när biblioteken utformar verksamhet för grupper av icke-användare framöver. För att få mer information om målgruppernas behov kommer biblioteken att använda tjänstedesign. Framöver ska också en ny mobil verksamhet komma igång, då två mindre biblioteksbussar ska användas uppsökande.
 
Stärkta bibliotek är ett bidrag från Kulturrådet som syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.