Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ett äldre par är ute och promenerar.

Seniorernas mötesplats: Aktiviteter hösten 2022

Publicerad 2022-09-22 11:48
Till Seniorernas mötesplats på Gråbo Torg 3 är alla som är över 65 år välkomna.
På mötesplatsen kan du delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna har fokus på rörelse, kultur och social gemenskap. 
 
 
Varmt välkommen!