Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på höstlöv och ringmuren i bakgrunden. Foto: Region Gotland

Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland 2022

Publicerad 2022-09-21 15:05
Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att uppmuntra gotländska skolelever att söka sin egen historia. Världsarvsdagen är lördagen den 1 oktober men det genomförs arrangemang för barn och ungdomar under hela september.
Fredrik Blomgren på Region Gotland är samordnare för världsarvsdagen 2022. Han värnar om dagen och de unga:
- Världsarvsstaden är vårt gemensamma offentliga rum som nya generationer barn och ungdomar måste få en chans att upptäcka och lära känna. Världsarvsdagen syftar till att sätta ljuset på den gotländska historien, vår nutid och gångna tiders liv och livsvillkor, säger Fredrik Blomgren.
 
Under september kommer museipedagogen Jeremy Hardy från Gotlands Museum att avgiftsfritt ha guidat runt 1 000 barn och ungdomar i världsarvsstaden Visby. Rubriken för årets vandring är ”Skattletare, klantskallar och spöken”. 
 
Som en del av världsarvsdagen genomförs motionsloppet Ringmuren Runt onsdagen den 28 september. Just nu har cirka 1 200 elever från hela Gotland anmält sig till loppet.
 
Även skriv- och fotografitävlingar arrangeras under september månad, i världsarvsdagens regi. Fredagen den 30 september kommer vinnarna i foto- respektive skrivtävlingen att presenteras här på hemsidan. Foto- och konstutställningar kommer också att äga rum på Almedalsbiblioteket och i gallerian på Östercentrum. 
 
Världsarvsdagen är ett kulturprojekt för den gotländska skolan som Världsarvskontoret samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland, och Länsstyrelsen i Gotlands län arrangerar i samarbete med Gotlands Museum.