Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Grönsaker på en marknad

Gotlandsbutik nominerad till Stora Turismpriset 2022

Publicerad 2022-09-21 09:10
Gotlands nominering går till en verksamhet som på ett innovativt och hållbart sätt bidragit till att utveckla besöksnäringen.

Årets nominering från Gotland är inte det mest uppenbara besöksnäringsföretaget i klassisk bemärkelse. Genom att vara en lyhörd och innovativ del av besöksnäringen, bjuder de in till nya samarbeten med aktörer där erfarenhetsutbyten och utveckling utöver det förväntade sker.

– Stora Coop vågar gå mot strömmen och utveckla sin verksamhet med fokus på en upplevelse utöver det vanliga och ser tydligt sin roll som platsutvecklare och som en naturlig del av besöksnäringen, säger Karin Winsnes, näringslivsstrateg, Region Gotland

Gotlands nominering bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. Dessutom arbetar de metodiskt och målmedvetet för att utveckla, sprida och dela kunskaper och för att utveckla en hållbar verksamhet.

– Stora Coop visar att besöksnäringen är så mycket mer än boende och restauranger. Genom nomineringen vill vi belysa bredden i besöksnäringen på Gotland, och visa att icke klassiska besöksnäringsföretag ser sin roll i besöksnäringen och är minst lika viktiga i upplevelsen av Gotland, säger Frida Ganshed, VD Gotlands förenade besöksnäring.

– Stora Coop Visby är rock n’ roll hela vägen. En modig aktör som är uppkäftig, omtänksam och utmanar idén om vad en livsmedelsbutik är och kan vara, säger Mimmi Gibson, tillförordnad marknads- och varumärkesansvarig varumärket Gotland.

– För Coop Gotland är samarbete viktigt. Att hela tiden sträva efter nya nätverk och skapa engagemang hos de i vår närhet. Man lär sig mycket av att lyssna på andra och bjuda in till samarbeten. Samhällsengagemang, social hållbarhet, hållbarhet och lekfullhet genomsyrar hela vår verksamhet, säger Carl-Johan Stålhammar, VD Coop Gotland.

Utdelning av pris och mer om alla nominerade

Tillväxtverket är huvudman för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism som delar ut Stora Turismpriset, Årets ciceron 2022, och arbetar för att sprida kunskap till besöksnäringens aktörer. De 21 kandidaterna nomineras i sina respektive län. Priset delas ut den 30 november på Vasateatern i Stockholm.

Läs mer om Stora Turismpriset och alla nominerade på Tillväxtverket.se

Beskrivning och nominering av Stora Coop i Visby på Tillväxtverket.se