Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klagomål, beröm och synpunkter

Skollagen ställer krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du alltid i första hand vända dig till den lärare som är berörd eller till den rektor  som ansvarar för verksamheten.

Läs mer om våra rutiner för synpunktshantering