Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klinte marknad 24 september påverkar busstrafiken på linje 10

Publicerad 2022-09-20 10:05
Hållplatserna Klintehamn och Odvalds trafikeras inte lördagen den 24 september mellan klockan 06.00 och 22.00. Vi hänvisar resenärer till hållplats Norra kustvägen.

Lördagen den 24 september anordnas Klinte marknad i Klintehamn. Under marknaden kommer delar av centrala Klintehamn att stängas av för motortrafik. Därför kan inte heller busstrafiken trafikera hållplatserna Klintehamn och Odvalds. Linje 10 kommer att köra en annan väg genom Klintehamn, se karta. Norra kustvägen trafikeras dock som vanligt.