§ 245 Anhållan om utökad ekonomisk ersättning för merkostnader i lärar- och socionomutbildningarna 2004 på högskolan

Utskrivet från: http://gotland.se/11565
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 245
Anhållan om utökad ekonomisk ersättning för merkostnader i lärar- och socionomutbildningarna 2004 på högskolan

AU § 191
KS 2003/0383-04
- Högskolan 2003-10-02
Högskolan på Gotland som bl.a. bedriver lärarutbildning för 215 elever och socionomutbildning för 31 elever anhåller om utökad ekonomisk ersättning 2004 för merkostnader i samband med dessa utbildningar. Merkostnaderna som uppkommer är hänförbara till att högskolan inte kan bedriva dessa utbildningar i egen regi.

Kommunstyrelsens beslut

  • Högskolan på Gotland erhåller samma belopp som för år 2003.
Sonia Landin (s) och Eva Nypelius (c) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Register