Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäkringsskydd för elever

Region Gotlands försäkringsskydd omfattar barn i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem.

På länkarna nedan hittar du information om elevernas försäkringsskydd.