Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webb-TV: Följ regionfullmäktiges sammanträde

Publicerad 2022-09-19 12:30
Klockan 13.00 börjar sammanträdet.

Här kan se sändningen: