Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Svenska ESF-rådets logotyp

Nu kan ni söka projektmedel! Europeiska Socialfondens regionala handlingsplan 2021-2027 har blivit godkänd

Publicerad 2022-09-19 08:55
En stor del av det regionala utvecklingskapitalet i de fyra länen i Småland och Öarna består av Europeiska Socialfonden, ESF+. Det handlar om fyra prioriterade områden och totalt sett 402 miljoner kronor fram till 2027.

Medel för social hållbarhet med fokus på fyra prioriteringar

- Socialfonden har stor betydelse för regionala aktörer att kraftsamla för ett socialt hållbart Gotland, säger Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör på Region Gotland.

De fyra prioriteringarna är:

  • en jämlik, jämställd och inkluderande arbetsmarknad med vidgade normer
  • rätt kompetens på en föränderlig arbetsmarknad
  • ökad digital kompetens och digital inkludering
  • livslångt lärande utifrån den framtida arbetsmarknadens behov.
De fyra regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i Småland och Öarna har bestämt vad de vill använda utvecklingskapitalet till. Prioriteringarna utgår från de fyra länens regionala utvecklingsstrategier förstärkt av en socioekonomisk analys och genomförda förstudier.
 
Insatser i ESF+ vänder sig både till personer med en anställning som idag finns på arbetsmarknaden och till personer som står utanför arbetsmarknaden.
 

Aktuella utlysningar – ansök senast den 6 oktober!

Svenska ESF-rådet har öppnat de första tre utlysningarna för Småland och Öarna. Målgruppen är unga, arbetslösa och sysselsattas kompetensutveckling.
 
Den aktör som vill ansöka i ESF+ rekommenderas att ta kontakt med sin regionala utvecklingsaktör i sitt län och med Svenska ESF-rådet om sin projektidé.
 

Kontaktuppgifter för regionala utvecklingsaktörer i Småland och Öarna

Region Gotland, Vanja Stenius, vanja.stenius@gotland.se
 
Region Jönköpings län, Johanna Stejdahl, johanna.stejdahl@rjl.se
 
Region Kalmar län, Maria Stegefors, maria.stegefors@regionkalmar.se
 
Region Kronoberg, Josefine Wilhelmsson, josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
 

Informationsträffar om aktuella utlysningar

Svenska ESF-rådet har en digital informationsträff den 29 september klockan 09:00-12:00.