Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 september 2022

Publicerad 2022-09-14 16:01
På dagens sammanträde avhandlade nämndledamöterna bland annat delårsrapport 2 med en prognos för helåret som landar på minus 35 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade kostnader för utomlänsvård och hyrpersonal.

Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/115568