Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busslinje 1 trafikerar inte Visborgsallén 6-21 oktober

Publicerad 2022-09-14 08:30
Visborgsallén i södra Visby kommer att vara avstängd mellan den 6 och 21 oktober. Det påverkar busstrafiken på linje 1. Linje 1 kommer inte att trafikera hållplatserna Langsväg, Vårdcentralen Visborg, Region Gotland och Länsstyrelsen under den tiden. Vi hänvisar resenärer till hållplatserna ICA Visborg och Vindelbosgatan. Se karta.

Anledningen till avstägningen är att Region Gotland bygger en ny gång- och cykelbana mellan Visborgsallén och väg 140 (Toftavägen). Visborgsallén måste stängas av medan man bygger anslutningen mellan Visborgsallén och den nya gång- och cykelbanan.

Linje 12 och 51 kommer att trafikera hållplats Langsväg som vanligt under byggtiden.