Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
person framför ett rött draperi

Kulturskolan startar Musikalgrupp i Lärbro

Nu bjuder vi in intresserade till vår nya verksamhet på norra Gotland.

Nyhet!! 

Kulturskolan startar musikalgrupp i Lärbro för barn 11 – 14 år.

Vi träffas på onsdagar kl. 15:50 – 17:10 i Korsbygården med start den 21 september.

Undervisande lärare är Anna-Karin Renard och Gia Schager.

Anmälan görs till:

www.gotland.se/kulturskolan