Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland har röstat – vad händer nu?

Publicerad 2022-09-12 13:30
Den preliminära rösträkningen har genomförts. Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar bland annat för den slutgiltiga röstsammanräkningen. Idag, måndagen den 12 september, har länsstyrelsen påbörjat den slutliga rösträkningen.
Den slutliga rösträkningen innebär att man:
 
  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till  kommunfullmäktige.
 
På Gotland kommer rösträkningen att påbörjas under förmiddagen den 12 september och avslutas under eftermiddagen den 14 september.
 
Mandatfördelningen för de politiska nämnderna i Region Gotland beräknas vara färdig på fredag, den 16 september.
 
Den slutliga rösträkningen går att följa på Valmyndighetens webbplats, se länk nedan.