Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 36)

Publicerad 2022-09-12 14:00
Under vecka 36 konstaterades 19 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med vecka 35 då 13 nya fall konstaterades. Efter avstämning med Socialstyrelsens register har antalet avlidna justerats upp, totalt har nu 77 personer avlidit med covid-19 på Gotland.
Eftersom endast prov tagna på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg ingår i statistiken är mörkertalet stort och antalet smittade på Gotland högre. 
 
På Visby lasarett vårdas idag sex patienter med covid-19. Två personer har covid-19 som huvuddiagnos, fyra personer behöver vård för annan orsak men har också covid-19. Samtliga patienter vårdas på vårdavdelning. Ingen covid-patient vårdas inom intensivvården. 
 
Inga nya dödsfall relaterade till pandemin har tillkommit under vecka 36. Däremot har antalet avlidna med covid-19 justerats efter avstämning med Socialstyrelsens register, totalt har 77 personer avlidit med covid-19 på Gotland

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i höst en påfyllnadsdos till personer med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, om det gått fyra månader efter senaste dos.
 
Det innebär en femte dos för personer födda 1957 eller tidigare, vuxna med Downs syndrom samt de med hemsjukvård eller hemtjänst. För personer i övriga riskgrupper rekommenderas en fjärde dos.
 
Även personer över 18 år som inte ingår i någon riskgrupp kommer i höst att ha möjlighet att ta en påfyllnadsdos (dos 4) om de önskar. Mer information om detta kommer inom kort.
 
Bokning av vaccinationstid
Telefonbokningen nås på 0498 - 26 98 00 (vardagar kl. 06.30–15.30) Personer som är födda 1957 eller tidigare kan även boka tid i appen Alltid öppet. Personer på SÄBO erbjuds vaccination på boendet och behöver därför inte kontakta bokningen. När det gått fyra månader efter senaste dos går det också bra att vaccinera sig på drop-in. Uppdaterade öppettider finns på www.gotland.se/dropinvaccination
 
Informationsutskick per post
Region Gotland skickar denna vecka ut brev med information om höstens rekommenderade påfyllnadsdos till personer födda 1957 eller tidigare som är folkbokförda på Gotland. De som redan vaccinerat sig med rekommenderade doser kan bortse från brevet.