Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsåret 2023-24

För elever

Höstterminen startar måndag den 21 augusti 2023 och pågår t.o.m. torsdag den 21 december 2023.

Vårterminen startar måndag den 8 januari 2024 och pågår t.o.m. onsdagen den 12 juni 2024.
Datum för studenten är fredagen den 7 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 dagar. 

Lov- och studiedagar

 • Onsdag 27 september
 • Höstlov 30 oktober - 3 november 2023 (v44)
 • Tisdag 21 november
 • Måndag 8 januari
 • Sportlov 26 februari - 1 mars 2024 (v9)
 • Måndag 11 mars
 • Påsklov 2 april - 5 april 2024 (v15)
 • Fredag 10 maj 2024

För lärare

Höstterminen startar måndag den 14 augusti 2023 och pågår t.o.m. torsdag den 21 december 2023.

Vårterminen startar måndag den 8 januari 2024 och pågår t.o.m. tisdag den 18 juni 2024.

Dagar för planering och kompetensutveckling

 • 14 - 18 augusti 2023 (5 dagar)
 • Onsdag 27 september
 • 30 oktober - 1 november 2023 (3 dagar)
 • Tisdag 21 november
 • Måndag 8 januari
 • Måndag 11 mars
 • 13 - 18 juni 2024 (4 dagar)

Beslut om studiedagar fattas i början av vårterminen 2023

För elevassistenter med uppehållsanställning

Höstterminen startar den 18 augusti och slutar den 21 december 2023.

Vårterminen startar den 8 januari och slutar den 11 juni 2024.