Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändring av hämtdag för sopor

Publicerad 2022-09-09 10:52
Stora delar av Gotlands avfallsabonnenter kommer från vecka 38 få en ny hämtdag för sina sopor. Information kommer att skickas ut till berörda inom kort.

Region Gotland tillsammans med entreprenören Urbaser genomför nu ett förbättringsarbete där vi planerar om rutterna för sophämtningen.

Vissa problem kan förstås uppstå under en övergångsperiod vilket vi hoppas att kunderna har överseende med.