Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland söker konstnär som vill arbeta med barn och unga på Visby lasarett

Publicerad 2022-09-09 10:02
Som en del av projektet Kultur och hälsa söker Region Gotland nu en konstnär som, tillsammans med personal, vill processleda ett barn- och ungdomsråd på Visby lasarett med fokus på offentlig konst i vårdmiljöerna.
Region Gotland riktar 150 000 kronor till barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet vid Visby lasarett, varav 100 000 kronor är avsedda för konstinköp och 50 000 kronor till ett uppdrag åt en konstnär att tillsammans med personalen processleda uppstarten av ett barn- och ungdomsråd.
 
– Rådet bildas med ett barnrättsperspektiv som grundar sig på barnkonventionen. Syftet är att skapa delaktighet i den miljö som barn och unga vistas inom barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet, berättar Emelie Appelholm-Bergbohm, projektledare för Kultur och hälsa.
 
Konstnären kommer att agera som handledare för de deltagande i rådet och samarbeta med personalen inom verksamheten samt intendent för Region Gotlands konstsamling. Rådet kommer under hösten 2022 ha i uppgift att reflektera och utveckla de offentliga miljöerna på lasarettet och hur dessa kan förbättras genom offentlig konst.
 
I slutfasen av projektet (senast månadsskiftet november/december) ska konstnären, barn- och ungdomsrådet och personalen överlämna sina önskemål och reflektioner till inköpsgruppen för offentlig konst hos Region Gotland.