Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden ses f v: nämndordförande Mats-Ola Rödén, Catharina Zachrisson (distriktssjuksköterska), Martina Sigsarve (diabetessjuksköterska) Karin Björnsson, Elin Bandelin (usk) Jens Fröling (hjärtsvikts- och diabetessjuksköterska) och Sonja Johansson (usk)

Nu har Klintehamn en trygghetspunkt!

Publicerad 2022-09-08 16:01
Idag, torsdag den 8 september, öppnade hälso- och sjukvården en ny trygghetspunkt i Klintehamn på Donnersgatan 50.

Trygghetspunkten kommer att bemannas av distriktssjuksköterska och sjuksköterska samt undersköterska från vårdcentralen Hemse tisdagar och torsdagar. Besök måste alltid bokas via vårdcentral, drop-in mottagning erbjuds inte.

Mats-Ola Rödén (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande hälsade alla varmt välkomna till invigningen. Han lämnade dock över själva klippandet av invigningsbandet till Karin Björnsson, representant från Klintetraktens framtid, och de fem medarbetare från Hemse som ska bemanna trygghetspunkten.
 
På bilden högst upp ses från vänster:
nämndordförande Mats-Ola Rödén, Catharina Zachrisson (distriktssjuksköterska), Martina Sigsarve (diabetessjuksköterska) Karin Björnsson, Elin Bandelin (undersköterska) Jens Fröling (hjärtsvikts- och diabetessjuksköterska) och Sonja Johansson (undersköterska).
 
– Det här är en efterlängtad satsning som vi haft i tankarna i några år och jag är därför mycket glad för att vi idag kan inviga trygghetspunkten i Klintehamn. Trygghetspunkterna på Gotland är en viktig del i hälso- och sjukvårdens resa mot en God och Nära vård, säger Mats-Ola Rödén (L), nämndordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
 
Deltog på invigningen gjorde också ledamöter från Hälso- och sjukvårdsnämnden, hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob, primärvårdschef Lena Bäckström samt verksamhetschef Ann Hovland-Tånneryd på vårdcentralen Hemse.
 
Förutom Trygghetspunkten i Klintehamn finns det sedan tidigare trygghetspunkter i Burgsvik, Fårösund, Katthammarsvik och i Roma.

Vem är trygghetspunkterna till för?

Trygghetspunkterna är till för patienter med behov av enklare åtgärder:
  • återkommande provtagningar
  • såromläggningar
  • blodtryckskontroll
  • vissa injektioner

Digitala vårdbesök ska bli möjligt

På sikt kommer det också att bli möjligt med digitala möten med läkare samt samtalsbehandlare.

Tidsbokning gäller alltid

Bokning av besök till en trygghetspunkt görs av din ordinarie vårdcentral (privat eller regionens). Tidbokning gäller alltid inför besök.