Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur kan jag spara energi?

I det svenska genomsnittshuset används totalt ungefär 23 000 kWh per år, varav cirka hälften går till uppvärmning, cirka en femtedel till varmvatten och cirka en fjärdedel till hushållsel. Energianvändningen kan dock variera mycket mellan olika hus och påverkas av byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och de boendes beteende.

Det finns undersökningar som visar att exempelvis förbrukningen av varmvatten kan variera upp till sju gånger mellan olika brukare i jämförbara bostäder. Det är oftast ganska lätt att spara energi. Vi kan göra det genom att förbättra våra hus eller skaffa energisnål utrustning.

I en vanlig glödlampa blir ungefär 5% av energin belysning resten blir värme.En lågenergilampa är fem gånger så energieffektiv. En lågenergilampa är ganska dyr i inköp men håller betydligt längre än en glödlampa. Livslängden i kombination med den låga energiförbrukningen gör lågenergilampan till en lönsam investering.

- Var passar lågenergilampan?
Överallt ! Lamporna har blivit mindre och mer anpassade till glödljusarmaturer så utseendet skall inte vara något hinder.

- Men värmen från glödlampan?
Det gäller i de flesta system att det bästa är att radiatorerna står för värmen och lamporna står för belysningen. Tillsatsvärmen från glödlamporna hamnar oftast i taket där varken människor eller reglersystem har någon glädje av den. Ett möjligt undantag kan vara där man har ett bra värmeåtervinningssystem.

Det går inte att översätta watt-talen direkt men på ett ungefär gäller:

 
Glödlampa   Motsvarar lågenergilampa
25W            5-7W
40W            9W
60W            11-13W
75W            15-18W
100W          20W

Använd motorvärmare när det är kallare än +5°C. Det är bra både för motorn och miljön, men ha att ha motorvärmaren inkopplad för länge är ingen ide'.

Rekommenderad inkopplingstider:

+5°C ca 45 min

0°C ca 1 timme

-15°C ca 1 timme 30 min

Läs elmätaren minst en gång i månaden. Då får du en uppfattning om hur din förbrukning ser ut. Ring elleverantören om du preliminärdebiteras för mycket. Om du bor så att du inte får tillträde till mätarskåpet så ska du veta att nätägaren är skyldig att låta dig kunna läsa av din mätare.

Att Installera ett "modernt" reglersystem innebär vanligtvis ökad komfort och minskad energiförbrukning. Ett bra reglersystem medför att du utnyttjar passiv solvärme samt värme från maskiner och människor. För varje grad  lägre genomsnitt temperatur sparar du då ca 5% av uppvärmningsbehovet. Det är inte nödvändigt att kasta ut äldre elradiatorer. Det gäller att ha elektroniska termostater och ett bra reglersystem där temperaturen regleras av en smart central med rätt placerade termostater. Kostnaden för ett sådan system ligger någonstans mellan 8-15 tusen kr installerat och klart.

Oljefyllda eller inte?
Det viktiga är att man köper radiatorer med en elektronisk termostat. Dessa kan på ett många gånger bättre sätt reglera temperaturen och på så vis förhindra energislukande övertemperaturer samtidigt som man kan ta tillvara gratisenergi i form av solinstrålning, människor, maskiner och braseldning. I ett oljefyllt element bygger man in en tröghet som både kan vara till fördel och nackdel.

Är en viktig del att åtgärda. Det är inte säkert att halvgamla tre glas fönster är riktigt bra ! Det viktigaste som utvecklats på senare tid är de s.k energiglasen dvs glas som släpper in solen, ljus och energi men samtidigt hindrar värmestrålningen att stråla ut. Ett fönsters energieffektivitet anges i ett s.k U-värde (watt per kvadratmeter och grad, W/m2 °C. Ju lägre värde desto bättre säg 0,8-1,2 är bra,1,3-1,8 hyfsat och1,9-2,3 inget vidare och 2,3 och uppåt är uselt.

U-värdet ska vara beräknat för hela fönsterkonstruktionen med glas, båge och karm. U-värdet som beräknas enbart på glaset ger missvisande jämförelser.

 

Vilka värden har våra fönster?
Typ ca U-värde W/m2 °C
Enkelkopplat vanligt glas 5,8
Enkelkopplat vanligt glas+löst innanfönster vanligt glas 2,8
Enkelkopplat vanligt glas+löst innanfönster energi glas 1,8
Dubbelkopplat vanligt glas 2,8
Dubbelkopplat, inre rutan energiglas 1,8
Dubbelkopplat, inre rutan= glas+energiglas 1,4
Dubbelkopplat, inre rutan= glas+energiglas argon fyllt 1,2
Treglas vanligt glas 1,9
Treglas vanligt glas, inrerutan energiglasS plus krypton 0,8

 

Vad gör jag av mitt gamla dåliga fönster?

Ofta är fönstren en viktig del av husets yttre som man måste vara försiktig med. Som syns i tabellen ovan finns olika sätt att förbättra situationen genom att komplettera med en ruta av energiglas. Det betyder att man kan komplettera det befintliga fönstret och att inga yttre förändringar görs.

Energimärkta fönster

Energimärkta fönster finns hos flera leverantörer. Här finns ett verktyg som räknar ut hur mycket pengar och energi som går att spara vid byte av fönster.

 

Koka vatten i en vattenkokare och brygg kaffe i en kaffekokare.
Små portioner tillagar man i mikrovågsugnen.
Sätt på locket på kastrullen och utnyttja eftervärme. Detta kan spara upp till 70% energi.
Se till att plattan inte är större än kastrullens botten och att kastrullens botten är plan.

Standby?

Många apparater i våra hem har ett sk standbyläge t.ex TC, CD, video, parabol. Det betyder att de inte är avstängda utan förbrukar en tomgångseffekt. Denna effekt brukar inte vara så stor (2-10W) men den är inkopplad långa tider. Summan av dessa kan under ett år bli 200-500 kilowattimmar. Stäng apparaterna med strömbrytaren så minskar elräkningen och brandrisken.

 • Teckna alltid elavtal. Om inte elavtal tecknas erhålls el till tillsvidarepris.
 • Köp energisnåla hushållsmaskiner.
 • Byt till lågenergilampor när glödlamporna går sönder
 • Stäng apparater med strömbrytare eller dra ut sladden ej, med fjärkontroll.

Vid uppvärmning med en kombinerad olje-/elpanna ska man under perioder, när elpatronen står för uppvärmningen, se till att rökgaskanalen är ordentligt stängd och tät. Därmed undviks genomströmningsförluster, p g a att ytorna inne i pannan värmer upp luft, som genom självdrag försvinner ut genom skorstenen. (Genomströmningsförluster ska naturligtvis undvikas även under perioder av oljeeldning!)

Detta sparar inte in så mycket för det enskilda hushållet men är väldigt enkelt: Låt inte apparater stå på standby! Skaffa fördelare med avstängningsknapp, stäng av på apparaten istället för på fjärrkontrollen. Bra även av brandsäkerhetsskäl.

Har du en öppen spis bör du sätta in en spisinsats/kassett. Det gör att du höjer verkningsgraden mångdubbelt och kan tillgodogöra dej energin i veden. Hur kommer det sig?

Problemet i en öppen spis är att ingenting annat än spisöppningen och rökkanalen hindrar lufttillförseln. En öppen spis förbrukar stora mängder luft i timmen, varm luft som tas ifrån rummet där spisen står.Sätter du i en insats reduceras luft förbrukningen till ca en tiondel utan att förbränningen för den skull blir sämre. Du höjer verkningsgraden från kanske 10% till 50-70%. En insats kostar från ca 7000 kr och uppåt.
- Men öppna spisen är så trevlig!
Ja visst, men de flesta spisinsatser har stora glasluckor så man ser elden, man kan dessutom gå ifrån utan att vara orolig för att glöd skall ramla ut. 

 • Isolera
 • Täta
 • Sänk temperaturen
 • Snålspolande kranar och duchmunstycke
 • Rätt storlek på varmvattenberedare ca 50 l per person
 • Bra isolerad varmvattenberedeare
 • Duscha kort

Att elda med ved är inte bara lönsamt ekonomiskt utan även för miljön. Veden ersätter ofta el eller olja vilket är positivt ur miljösynpunkt om eldningen sker på rätt sätt.Att elda med stängt spjäll eller stängd draglucka ger en ofullständig förbränning med en massa ohälsosamma utsläpp som följd. Dessutom bildas tjära med ökad brandrisk samtidigt som grannsämjan kan stå på spel.

- Men jag måste begränsa draget annars kokar pannan!  
Då är det nog så att du inte eldar mot en ackumulator. 100 liter ved innehåller ca 100 kilowattimmar (kWh), om det tar två timmar att elda upp veden och ditt hus under den tiden behöver 20 kWh får du problem om du inte kan lagra resten av  energin någonstans, 80 kWh. 500 liter vatten kan lagra  ca 30 kWh så i detta exempel behövs en volym på ca 1500 liter.

Att pannan kokar beror just på detta, värmesystemet kan inte ta emot mer energi så därför måste energitillförseln strypas med en bedrövlig förbränning, stora utsläpp och en dålig verkningsgrad som följd.

När du ska köpa nya vitvaror för att de gamla gått sönder eller du misstänker helt riktigt att vitvarorna du har drar för mycket energi ska du tänka på energiklassningen. Det är ett system där alla produkter skall vara klassade beroende på hur mycket energi de förbrukar.

Systemet finns i hela Europa och har på några år starkt bidragit till att tillverkarna förbättrat produkterna ur energisynpunkt. Det är uppbyggt med bokstäver där A är bästa klass och G är sämsta. Den som kan placera sin frys i ett svalt utrymme kan även spara en del el.

Täta droppande kranar - en kran som droppar varmvatten kan släppa ut 1000 kWh per år, lika mycket som det går åt till en daglig dusch under ett år! Montera in strypbrickor och flödesbegränsare i befintliga kranar, så spar du både vatten och energi.

Vet du att 12 minuters dusch motsvarar ett karbad och kostar 5 - 10 kr i vatten- och uppvärmningskostnad. Genom att sätta in snålspolande blandare, och toalettstolar med två olika spolmängder finns pengar att tjäna. 

För dej som har direktverkande el och också då varmvattenbererdare som är eluppvärmd kan vid byte välja en beredare med en solslinga. Då kan man även koppla in sin beredare även med solvärme. Här kan du även söka bidrag för solvärme hos länsstyrelsen i det län som huset ligger.

Det pratas om droppande kranar, men en lika stor energivinst kan man göra genom att reglera flödet i kranarna. Det finns på de "nya" kranarna en justeringsskruv där läget på armen kan låsas. I huvudsak gäller det tvättställ och kökskranar.