Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

En vecka med fokus på brandskydd

Publicerad 2022-09-08 14:16
Titta på brandbilar, träffa brandmän, kryp genom ett rökfyllt utrymme och prova att släcka bränder med handbrandsläckare. Lär dig mer om hur du kan skydda dig och din bostad mot brand. Det är några av sakerna du kan göra under Brandskyddsveckan på Gotland som arrangeras den 12-17 september.
Alla elever i årskurs 2 är inbjudna till Fenomenalen där de kommer att erbjudas att krypa genom ett rökfyllt utrymme iförda brandhjälm och brandrock och släcka mindre bränder med handbrandsläckare. 
 
Eleverna kommer att få med sig material från MSB och Brandskyddföreningen för att jobba vidare med hur de ska agera vid brand. Räddningstjänsten finns på Fenomenalen från tisdag till torsdag mellan 08.15 och 14.30.
 
Under lördagen den 17 september är det öppet hus på samtliga tio brandstationer mellan 10.00 och 13.00 förutom Fårö som har öppet hus 11.00-16.00 i samband med Fårönatta samma dag. Under öppet hus kan man titta på brandbilar, träffa heltids- och deltidsbrandmän, diskutera brandsäkerhet och vilken utrustning som är bra att ha i hemmet. 
 
Det kommer i samarbete med Brandskyddsföreningen och Länsförsäkringar Gotland även att bjudas på fika, arrangeras tipspromenad med priser som handbrandsläckare, brandfilt och brandvarnare.
 
Vill du bidra till tryggheten på din ort? Region Gotland söker just nu ett antal nya medarbetare till jobbet som deltidsbrandman. (Räddningstjänstpersonal i beredskap)