Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förnyat avtal för Almedalsbiblioteket

Publicerad 2022-09-08 14:04
Region Gotland och Uppsala universitet stärker den gemensamma utvecklingen av Almedalsbiblioteket i Visby genom ett förnyat verksamhetsavtal.
Almedalsbiblioteket är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek med det gemensamma uppdraget att bedriva verksamhet för universitetsbibliotek och folkbibliotek. Ett fokus för hela biblioteket är Den lärande människan – från det lilla barnets språkutveckling till formellt och informellt lärande under hela livet. Almedalsbiblioteket är öppet för alla.
 
– Vi är glada över att ytterligare stärka samarbetet. Bibliotek är kraftfulla platser för kunskap, och de blir ännu starkare genom samverkan, säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. 
 
Två chefer, Maria Wennström vid Region Gotland och Kirsten Åkerman vid Uppsala universitetsbibliotek, leder verksamheten med ett gemensamt uppdrag att synliggöra Almedalsbiblioteket som en resurs för livslångt lärande och för breddad rekrytering till högre utbildning.
 
– Region Gotland ser fram emot ett fortsatt och fruktbart samarbete inom den viktiga biblioteksverksamheten, säger Peter Lindvall, regiondirektör vid Region Gotland.
 
Avtalet undertecknades av Lars Burman och Peter Lindvall på Almedalsbiblioteket den 7 september 2022 och gäller till och med 2027.