Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brevutskick med information om höstens påfyllnadsdos

Region Gotland skickar för närvarande ut brev med information om höstens rekommenderade påfyllnadsdos till personer födda 1957 eller tidigare som är folkbokförda på Gotland.
Breven landar hos mottagarna i slutet av denna vecka samt i början av nästa vecka.
 
Om du redan vaccinerat dig med de rekommenderade doserna kan du bortse från brevet. Tack för att du vaccinerar dig!