Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från vänster: Karl-Johan Boberg, Clara Sätterberg och Havanna Alvermark i årskurs 3 på Alléskolan samt Stefan Nypelius

Byggstart för nya Alléskolan

Publicerad 2022-09-08 11:19
Idag togs det symboliska första spadtaget för bygget av nya Alléskolan som ska ge modern och ändamålsenlig lärmiljö med plats för fler elever. Det är 35 år sedan den senaste nya kommunala skolan stod klar.

I spadarna höll Karl-Johan Boberg (C), ordförande i tekniska nämnden och Stefan Nypelius, (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med eleverna Havanna Alvermark och Clara Sätterberg i årskurs 3 på Alléskolan.

Spadtaget markerar starten på en efterlängtad byggnation. Den befintliga skolbyggnaden ska nu rivas och en ny byggas på samma plats. Skolan ska efter bygget husera 350 elever och 50 medarbetare – 150 fler elever än idag. 100 av dem kommer från Humlegårdsskolan – elever i förskoleklass och årskurs 1 - som ska bli en del av Alléskolan.

- Äntligen kommer all vår verksamhet vara samlad på en plats i en ny skola, säger Per Wessman, som är rektor för Alléskolan.

Det handlar om en nybyggnation på cirka 4000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. Efter att bygget står klart kommer skolan med fritidshem att ha plats för två parallella klasser för varje årskurs F-6. Bygget beräknas kosta 137 miljoner kronor och det är Wisab Bygg AB som är entreprenör.

- Det är roligt och spännande att kunna få vara med och bygga den första helt nybyggda kommunala skolan på ön sedan i slutet av 80-talet, säger Malin Pettersson, biträdande projektledare vid teknikförvaltningen.

- Äntligen är vi här och kan dra i gång detta och gå ifrån ett provisorium till att få en skola anpassad till nutid och i ett expansivt område, säger Karl-Johan Boberg, ordförande i tekniska nämnden.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande håller med.
- Verkligen roligt. Det har lagts ett genuint arbete vid planering med framför allt barnen och pedagogiken i fokus. Jag ser verkligen fram emot lokaler som kommer att möta både barnens och personalens behov av en bra arbetsmiljö, säger Stefan Nypelius.

Inflyttningen är beräknad till höstterminen 2024. Under byggtiden är elever och personal evakuerade till tillfälliga lokaler på Södervärnskolan.

Till byggprojektsidan

www.gotland.se/nyaAlleskolan