Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Premiär för processledarutbildning för Region Gotlands förstelärare

Publicerad 2022-09-07 18:32
Under onsdagen samlades drygt 100 förstelärare vid Region Gotland samt linjeledarna vid Gotlands folkhögskola för att delta i en processledarutbildning, som genomförs i samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland. Detta var den första av två utbildningsdagar i en serie av utbildningstillfällen som löper på fram till slutet av 2023.

- Utbildningen i processledarskap är en viktig förutsättning för att ha försteläraruppdraget, berättar Bo Eriksson, chef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som varit med och tagit fram utbildningskonceptet tillsammans med Uppsala Universitet.

Utbildningen ska vässa kompetensen när det gäller att handleda lärarkollegorna – något som kan innebära en viss utmaning.

- Vi har precis dragit i gång och det känns bra. Jag hoppas få verktyg för att kunna hitta den bra balansen att vara en del av kollegiet men ändå leda kollegiet. En svår balans ibland, säger Jakob Häggbom Norrby, som är förstelärare och skolutvecklingsledare på Väskinde och Stenkyrka skolor F-3.

- Mina förväntningar på den här utbildningen är att få mer input och kunskap från föreläsarna vi har så att jag få fler strategier för att kunna leda kollegor, säger Linda Sippmanne, förstelärare inom kollegialt lärande och utveckling vid Norrbackaskolan.  

Karriärtjänsterna som förstelärare riktar sig till legitimerade lärare inom grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan. Syftet med förstelärartjänsterna är att kunna säkra god och likvärdig undervisning för elever och vuxenstuderande och därmed utveckla Region Gotlands skolverksamheter.

Region Gotlands nya förstelärare, som startat sitt uppdrag från och med höstterminen 2022/23 innehar det i tre år framåt.  

Se filmen med intervjuer