Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Visby världsarv. Illustration: Dorothea Barre och Edvin Holm.

Projekt för en mer hållbar turism i världsarvet Hansestaden Visby

Publicerad 2022-09-07 11:50
Projektet som ska utveckla en strategi mellan kulturarvsorganisationen och besöksnäringen påbörjades våren 2022 och har fått projektmedel från Tillväxtverket.
Utifrån ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” som baseras på Unescos metod ska organisationerna ta fram gemensamma mål för att driva på en omställning till hållbar turism. Målet är att hantera turismen i världsarvet på ett optimalt sätt, så att världsarvet fortsätter att kännas genuint och innerstaden levande. Projektet ska koppla an till de befintliga strategier som har tagits fram för Gotland men fokusera på världsarvet. Exempel på utmaningar som ska hanteras i strategin är hur man kan balansera ökande dags- och veckoturism under sommaren med de bofastas behov och turismens miljöpåverkan. Frågor relaterade till hur man kan hantera olika omvärldsfaktorer som klimatförändringar och ett osäkert geopolitiskt läge kommer också att tas upp. 

Ett brett samarbete 

Region Gotland är projektägare och projektet har beviljats 1 328 162 kronor. Samarbetspartners i projektet är Gotlands förenade besöksnäring, Länsstyrelsen på Gotland, Visby centrum, Gotlands museum och Uppsala universitet Campus Gotland. Hela världsarvsrådet kommer också bli inbjudna där det finns representanter för de boende och fastighetsägare. Projektet kommer att pågå fram till februari 2023 med förhoppning om en eventuell förlängning.