Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med ansikten.

Vi hjälper barn och familjer: Enskilda samtal och stödgrupper i höst

Publicerad 2022-09-07 15:00
Är det svårt hemma? Är du barn och har föräldrar som bråkar efter en skilsmässa? Eller behöver du som förälder stöd i din föräldraroll?
Familjestödsenheten har en öppen mottagning för råd och stöd. 
 
- Vi kan hjälpa dig och din familj, i enskilda samtal eller i grupp. Det kostar ingenting och vi för inga journaler. Det är viktigt att veta, säger samordnare och familjebehandlare Lina Wigsten.
 
Nu till hösten sätter gruppverksamheten igång igen.

Här är höstens grupper:
  • Skilda världar för barn 8-12 år som har föräldrar som separerat/ skilt sig.
  • Tryggve stödgrupper för barn 8-12 år och ungdomar 13-19 år med föräldrar eller anhöriga med missbruk och/eller psykisk ohälsa.
  • BIFF (Barn I Föräldrars Fokus) för föräldrar som är oense om vårdnad, umgänge och boende.
  • KOMET (KOmmunikationsMETod) för föräldrar till barn 3-11 år eller ungdomar 12-18 år där det ofta blir tjafs och bråk mellan föräldrar och barn. 
  • ABC (alla barn i centrum) för föräldrar med barn i åldern 3-12 år som önskar utveckla sitt föräldraskap.
  • Förälder i nytt land för föräldrar som är nyanlända i Sverige. Möjlighet att få prata med andra som varit eller är i samma situation.
 
Läs mer om grupperna och anmäl dig här:
Hör av dig med frågor, tankar och funderingar:
 
Telefon: 0498-26 88 64