Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
EU-flagga vajar i vinden

EU:s sammanhållningspolitik: 334 miljoner kronor till klimatomställning av cementindustrin på Gotland

Publicerad 2022-09-06 15:25
EU-kommissionen har godkänt Sveriges programförslag till Fonden för en rättvis omställning (FRO) på totalt sett 155,7 miljoner euro. Stödet från FRO kommer att hjälpa de svenska industriföretagen att ställa om till klimatneutralitet, samtidigt som konkurrenskraften bevaras och ekonomi och sysselsättning upprätthålls i Norrbotten, Västerbotten och på Gotland.

För Gotlands del handlar det om totalt cirka 251 miljoner kronor till förmån för cementindustrins klimatomställning och 83 miljoner kronor till förstärkt elnät. Pengarna ska matchas med lika mycket medfinansiering, så totalbeloppet blir 668 miljoner kronor. Stödet kan sökas av Gotlands Elnät AB, Cementa AB, samt forskningsaktörer.

-    Genom fonden för en rättvis omställning kan takten öka i cementindustrins färd mot klimatneutralitet, genom investeringar i ny teknik för koldioxidavskiljning, vilket är en viktig del i svensk industris gröna omställning, säger Stefan Persson regional utvecklingsdirektör på Region Gotland.

Fonden för en rättvis omställning kommer även användas till att stärka elnätskapaciteten på Gotland.  

-    Det här är ett mycket välkommet tillskott för att klara av investeringarna i elnätet. I kombination med en utbyggnad av den förnybara elproduktionen på Gotland så bidrar det till en nödvändig klimatomställning och en acceleration av näringslivets elektrifiering på Gotland, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Redan nu i september hoppas Region Gotland att Cementa AB och Gotlands Elnät AB påbörjar arbetet med Tillväxtverket för att få stöd i enlighet med programmet för Fonden för en rättvis omställning.


Läs mer om EU-kommissionens beslut

Läs mer om Fonden för en rättvis omställning på Tillväxtverkets webbplats