Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland utlyser medel för insatser inom kultur och hälsa

Publicerad 2022-09-06 11:51
Region Gotland tillför medel till professionella kulturaktörer för insatser och aktiviteter inom området kultur och hälsa. Kulturenheten utlyser nu 7–10 särskilda uppdrag à 50 000 kronor.
Syftet är att stärka aktörer inom det fria professionella kulturlivet samt att bygga broar mellan kultursektor, civilsamhälle och verksamheter inom skola, vård och omsorg. Insatser som kommer att prioriteras är projekt som riktar sig till barn och unga samt äldre.
 
- Satsningen är en del av Region Gotlands återstart av kulturen och ett sätt att inkludera nya målgrupper, säger Emelie Appelholm-Bergbohm, projektledare för Kultur och hälsa.
 
Utlysningen riktar sig till kulturskapare verksamma på Gotland. Ansökningsperioden är 2–30 september 2022.
 
Medverkande partners inom projektet är Första linjen, Habiliterings- och rehabiliteringsenheten, Elevhälsan, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Ungdomskraft, Hemse vårdcentral, Dans för hälsa och Studieförbundet Vuxenskolan.