Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stipendieutdelning med elever, personal och rektor

Väskinde skola får Vasallens miljöstipendium

Publicerad 2022-09-06 12:27
Idag delades Vasallens miljöstipendium för undervisning ut. För vårterminen 2022 går detta till Väskinde skolas projekt för anläggandet av en skolträdgård.

- Det är verkligen ett gemensamt skolprojekt. Skolträdgården utgör inte bara en utmärkt lärmiljö för kunskap och inlärning, utan den ska också bidra till att främja hälsa, god värdegrund och samarbete. Skolträdgården ger oss en anledning att vara mer utomhus, säger Erik Rudstedt som är rektor för Väskinde skola.

Våren 2022 bildades en skolträdgårdsgrupp på Väskinde skola med personal och elever som tagit lite extra ansvar för förverkligandet av skolträdgården utifrån elevernas egna tankar och önskemål. Skolans förstelärare, som med ett uppdrag inriktat på utomhuspedagogik, har också varit med i arbetet. 

Under våren inleddes också arbetet med att odla. Till midsommar kunde eleverna skörda dill till färskpotatisen och vid skolstarten nu i augusti möttes de av vackra blommor, majs och pumpor.

- Det ska bli intressant att följa hur detta projekt utvecklas, säger Bo Eriksson, avdelningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som representerade stipendiekommittén.

Mer om stipendiet

Vasallens miljöstipendium delas ut till miljöprojekt och miljöundervisning inom Region Gotlands skolor. Stipendiet ska bidra till att förverkliga undervisnings- och/eller projektidéer inom natur- eller miljöundervisning i vid bemärkelse. Tonvikten ska ligga på undervisning och inkludera både lärare och elever. Stipendiet delas ut en gång per termin och maximalt 15 000 kronor delas ut per projektidé.

På gruppbilden: Melvin Bohte, Klara Björk, Sofie Åkerlund, Bo Eriksson (stipendieutdelare), Klara Engman, Erik Rudstedt (rektor), Inger Hellström, Sigrid Ginzel, Isabella Andrén, Marika Karlsson, Inez Drysén, Ville Lindstedt, Milo Pettersson, Hillevi Rikardsson