Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pilotprojekt: Specialistundersköterskor och serviceassistenter

Publicerad 2022-09-06 08:37
Nu startar Region Gotland och socialförvaltningen ett pilotprojekt med två nya befattningar inom äldreomsorgen.
– Ambitionen är att både höja kvaliteten i omsorgen och underlätta bemanningen genom att bredda ingångarna till ett jobb hos oss, säger Marit Lindgren, chef för avdelningen Särskilt boende.
 
Genom satsningen Äldreomsorgslyftet har ännu fler undersköterskor fått möjligheten att studera vidare till specialistundersköterskor.
 
– De har nu särskild kompetens inom exempelvis multisjuka äldre. Vi har tidigare inte haft befattningen specialistundersköterska inom förvaltningen men nu inför vi den på prov på två boenden.
 
Pilotprojektet drar igång under hösten och kommer att utvärderas efter cirka ett år. Dessutom prövar korttidsenheten på Korpen i Visby att införa befattningen serviceassistenter med arbetsuppgifter som till exempel köksansvar och tvätt.
 
– Vi hoppas med serviceassistenterna kunna rekrytera personer som står lite längre från arbetsmarknaden och som genom detta kan pröva att arbeta inom äldreomsorgen, säger Marit Lindgren.
 
Även pilotprojektet med serviceassistenter löper under cirka ett år för att sedan utvärderas.