Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 35)

Publicerad 2022-09-05 12:49
Under vecka 35 konstaterades 13 nya fall av covid-19 på Gotland. Det går att jämföra med att sju fall vecka 34 och 22 fall vecka 33.
Eftersom prov endast tas på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg är mörkertalet stort, och antalet smittade på Gotland högre.
 
På Visby lasarett vårdas idag två patienter med covid-19, varav en har covid-19 som huvuddiagnos. En patient behöver vård för annan orsak men har dessutom covid-19. Båda patienterna vårdas på vårdavdelning. Inga nya dödsfall relaterade till pandemin har tillkommit.

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i höst ytterligare en påfyllnadsdos till personer med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, om det gått fyra månader efter senaste dos. Det innebär dos 5 för personer födda 1957 eller tidigare, vuxna med Downs syndrom samt de med hemsjukvård eller hemtjänst. För personer i andra riskgrupper innebär det dos 4.

Vem ingår i riskgrupp?

Riskfaktorer är bland annat kraftig övervikt, diabetes eller nedsatt njurfunktion. Det kan även vara demens eller att man har haft stroke, att man har högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom, leversjukdom, kronisk lungsjukdom, eller neurologisk sjukdom som påverkar andningen. Även gravida inkluderas i riskgrupp.

Personer med nedsatt immunförsvar på grund av läkemedel eller sjukdom rekommenderas också extra påfyllnadsdoser. Behandlande läkare beslutar om  antalet doser och tid mellan doserna.

Bokning av vaccinationstid
Telefonbokningen nås på 0498 - 26 98 00 (vardagar kl. 06.30–15.30) Personer som är födda 1957 eller tidigare kan även boka tid i appen Alltid öppet. De som rekommenderas att ta en påfyllnadsdos i höst  kan också vaccinera sig på drop-in, så snart det gått fyra månader efter senaste dos. Öppettider för mottagningarna finns på www.gotland.se/dropinvaccination.
Inom kort kommer även personer från 18 år som inte ingår i någon riskgrupp erbjudas att ta en påfyllnadsdos (dos 4) om de önskar. 
 
Läs mer om höstens rekommendationer för vaccination mot covid-19 på www.gotland.se/covidvaccin.