Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konferens: Hur går det för Gotland?

Publicerad 2022-09-01 14:10
Den 27 september genomförs första årliga uppföljningskonferensen utifrån Vårt Gotland 2040! Du som aktör på Gotland eller som är intresserad av Gotlands utveckling kan ta del av konferensen på plats eller digitalt.

Syftet med konferensen är att få en gemensam bild av läget, hur vi tar oss mot målen och samtidigt hålla Vårt Gotland 2040 och engagemanget för en hållbar regional utveckling på Gotland levande.

Här hittar du Gotlands regionala utvecklingsstrategi Vårt Gotland 2040

Tid, plats och anmälan

Programmets innehåll

  • Hur går det för Gotland? Presentation av uppföljningen av utvecklingen på Gotland.
  • Konkreta exempel på regionala utvecklingsinsatser
  • Inspirationsföreläsare
  • Eftermiddagen är för dig som är på plats. Fokus kommer vara på gemensam dialog, analys av uppföljningsrapporten, nästa steg och gemensamma åtaganden för Gotlands utveckling.

Arrangör

Konferensen arrangeras av Region Gotland i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet Campus Gotland.

I år genomförs konferensen som en del av projektet Vägar till hållbar utveckling med medel från Tillväxtverket.