Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2022-08-31 14:38
I dag, den 31 augusti, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade, bland annat, försäljning av Visby Gustavsvik 1:3, ansökan om direktanvisning mark – Torslunden, samt ansökan om tillstånd för uppförande av en havsbaserad vindpark. Här är ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 24 ärenden.

Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/115419