Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Pojke som blåser trumpet

Välkommen till kulturskolans blåsorkesterskola

Publicerad 2022-08-31 13:13
Kom och prova på att vara med i kulturskolans blåsorkesterskola för barn 6-8 år tisdagen den 6 september - vi tar din anmälan på plats.

I blåsorkesterskolan får barnen i grupp pröva på några olika blåsinstrument under mer lekfulla former, för att kanske senare välja något av instrumenten. 

Vi spelar på blåsinstrument anpassade för barn. Det blir även sång och rytmik i grupp. 

Målgrupp: barn från förskoleklass till och med årskurs 2.

När: tisdagar klockan 17.20-18.00

Var: i sal 3088 på kulturskolan, Sävesväg 10 a i Visby. 

Frågor: vänd dig via mejl till 
ann-christine.holst@edu.gotland.se
eller asa.osterdahl@edu.gotland.se

Till kulturskolans sida