Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förälder till tonåring? Delta i en studie om föräldragrupper och online-stöd

Publicerad 2022-09-01 09:00
Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar hemma kan nu anmäla sig till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. I projektet kommer deltagarna antingen att delta i en föräldragrupp som kallas ABC-tonår eller gå en kurs online som kallas Föräldrawebben. I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chat med en föräldraguide från kommunen.

Syftet med både ABC-tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och att bidra till att tonåringen mår bra. Forskarna kommer att dra lott för att avgöra om anmälda deltagare ska delta i ABC-tonår eller Föräldrawebben. Innan och efter studien kommer alla deltagare och även de tonåringar som vill svara på enkäter online.

När är träffarna i ABC-tonår?

Om du skulle hamna i gruppen som ska delta i ABC-tonår kommer träffarna att äga rum följande tider: 18 okt, 8 nov, 15 nov, 29 nov, kl. 17.30-20.00. Sista anmälningsdag den 3 okt.

Var äger träffarna rum?

Deltagarna i ABC-tonårsgruppen kommer att träffas på Barn- och elevhälsans hus på Mästergatan 5C i Visby

Vill du veta mer?

För att få mer information och möjlighet att anmäla dig till projektet - gå in på webben: www.ipsykologi.se/13-19

Du kan även kontakta någon av oss skolkuratorer på barn- och elevhälsan för mer information.

Kontaktinformation till oss

Julia på tfn: 073-765 89 87, e-post: julia.herlofsson@gotland.se

Johanna på tfn: 070-447 68 62, e-post johanna.byrsten@gotland.se

Hanna på tfn: 073-765 87 29, e-post hanna.segerdahl@gotland.se