Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
(Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Södervärnskolan medverkar i nationell valvaka för Skolvalet 2022

Publicerad 2022-08-31 08:55
Södervärnskolan har valts ut - bland 1600 skolor - att delta i valvakan för Skolvalet 2022 för att inspirera angående sitt arbete med politik i skolan.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som arrangerar Skolvalet och håller i en valvaka där bland annat det nationella resultatet i skolvalet presenteras. Tre utvalda skolor deltar också för att berätta om hur elever och lärare har upplevt sitt skolval. Södervärnskolan är en av dem.

 

 Det känns spännande och hedrande. Skolvalet är viktigt för att öka kunskap och intresse för att delta i den demokratiska processen. Vi upplever att många elever är intresserade av politik men har svårt att veta hur de ska kanalisera sitt intresse. Vi hoppas kunna inspirera några skolor med hur vi arbetar med skolvalet, säger Eric Wennström, lärare på Södervärnskolan.

 

I samband med skolvalet arrangerar skolan en partidebatt med representanter från de åtta riksdagspartiernas ungdomsförbund.

 

 Vi upplever att bryggan mellan våra elever och partierna inte bli så stor eftersom de är närmare varandra i ålder.

 

Som en del i arbetet med skolans demokratiska uppdrag gör flera av våra verksamheter olika valaktiviteter. Några exempel är Wisbygymnasiet som arrangerar partidebatter med samtliga riksdagspartier representerade och efterföljande bokbord, vuxenutbildningen får besök av alla partierna i regionfullmäktige och har en lättpratad valdiskussion, Gotlands folkhögskola i Hemse håller en partidebatt med lokalpolitiker från riksdagspartierna och flera högstadieskolor samt Wisbygymnasiet håller skolval.

 

Sparat!