Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Röklukt på grund av släckvatten

Publicerad 2022-08-30 17:11
Det uppstod en mindre brand i Geabs flislager vid Västra Törnekvior i Visby under förmiddagen.
Elden är nu släckt, men släckvatten har runnit ner i Region Gotlands dagvattensystem som bland annat utmynnar i Visby hamn.

-Det kan komma att lukta lite brandrök i Visby och vi har lagt ut insamlingsflänsar i hamnen som ska samla upp rester från branden som rinner ut där, förklarar regionens vattenchef, Patrik Johansson.
Detta är inte förknippat med någon hälsofara.