Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från föreställningen Stormen av Romateatern. Foto: Håkan Jelk

Välkommen till Gotland Art Meetup: Tema kulturpolitik

Publicerad 2022-08-30 14:06
Gotland Art Meetup är en öppen mötesarena för det kreativa Gotland. Nu på fredag eftermiddag, den 2 september, är det dags för höstens första träff. Välkommen att vara med!
Kulturen på Gotland befinner sig i ett spännande skede med ett antal utmaningar framför sig. Kulturenheten, Region Gotland, har bjudit in representanter för de olika politiska partierna som deltar i en frågestund med fokus på kulturen på Gotland. 
 
Vad har partierna för agenda med kulturen? Vilka prioriteringar vill de se, vilka frågor är viktigast? Varje parti förbereder en kort inledning kring vision och fokusområden och svarar på frågor från moderator och publik. 
 
Vi tar gärna emot frågor till våra politiker i förväg, mejla dem till moa.candil@gotland.se.
 
Kulturenhetens litteraturutvecklare Moa Candil är moderator och på plats med frågor. På plats är även årets unga demokratisommarjobbare med den film som de gjorde under Almedalsveckan.
Välkommen!
 
Tid: Fredag den 2 september klockan 15.30-17.30
Plats: Folkets Bio, Adelsgatan 39, Visby 
 
Arrangör: Kulturenheten, Region Gotland