Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration "Folkan mitt i veckan, partiledardebatt

Partidebatt i Hemse

Publicerad 2022-08-30 10:07
Välkommen till en partidebatt med lokalpolitiker från alla åtta riksdagspartierna.

Debatten är en del av Folkan mitt i veckan – Kulturella aktiviteter i Gullinsalen, på Gotlands folkhögskola i Hemse.

Tid: Onsdag 7 september, klockan 19.00–21.00

Plats: Gullinsalen, Gotlands folkhögskola, Storgatan 11, 623 50 Hemse

Kontakt: 0498-20 36 50, folkhogskolan@gotland.se

Debatten är kostnadsfri och öppen för alla. Fika finns till försäljning.