Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på polis under en övning (Foto: Joel Thungren, Försvarsmakten)

Totalförsvarsövning på Hemse den 3-4 september

Publicerad 2022-09-02 14:15
Under helgen kommer personal från hälso- och sjukvården, Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Polisen att öva på några platser på Hemse. Övningen är planerad sedan länge och inget förhöjt hot finns.

Övningen sker på Hemse i och kring vårdcentralen, vid Mullvalds samt vid folkhögskolan. Personal från Försvarsmakten, Polisen, Räddningstjänst samt hälso- och sjukvård övar sin förmåga till gemensamma operationer i kris, så kallad gråzon. Övningen pågår den 3-4 september mellan klockan 10.00-17.00 båda dagarna.

Huvudfokus för övningen är försvarsmedicin, man ska kunna omhänderta skadade och transportera dem till sjukhus under svåra och utmanande förhållanden.

– En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av totalförsvaret. Därför är det mycket värdefullt att öva tillsammans med Försvarsmakten, Polisen och Räddningstjänst, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Övningen kan märkas av genom att:

  • Övningsplatserna är avspärrade med band och skyltar
  • Personer i uniform, vissa av dem bär vapen, kommer att röra sig vid och i byggnaderna.
  • Polisbilar, ambulanser och andra utryckningsfordon kommer att synas i anslutning till plasterna där man övar.
  • Helikopter kommer att starta och landa ett antal gånger på parkeringen bakom vårdcentralen.
  • Vid vissa övningsmoment kommer Polisen att avlossa skott med lös ammunition, det vill säga att det låter, men inte skickar ut kulor. Ljudet hörs enbart inomhus.
  • Figuranter med sminkade skador kommer att användas under övningen, de kommer befinna sig inomhus för att omhändertas och sedan transporteras till sjukhus.

Vill du veta mer kontakta gärna:

Cecilia Tollefeldt
Kommunikatör, Ledningsregementet, Försvarsmakten
Tel: 073-150 53 17