Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Med anledning av fartygsolyckan vid Gotska Sandön: Region Gotland i stabsläge

Publicerad 2022-08-29 21:29
Region Gotland samverkar med flera myndigheter för att bistå och förbereda för en eventuell livräddningssituation och en situation med påverkan på miljö, exempelvis oljeläckage.
– Vi har följt utvecklingen kring fartygsolyckan under dagen och förstärker nu på olika sätt för att kunna hantera olika scenarier under kvällen och natten, säger tjänsteman i beredskap, Patrick Ryott. 
 
Region Gotland har gått upp i stab och lasarettet har gått upp i stab. 
Regionens räddningstjänst står beredda för att bistå en livräddningssituation.
 
– Vi förbereder oss för en markoperation både för att kunna bistå en livräddningssituation till havs och en markoperation vid till exempel oljeläckage eller andra skador på miljön, säger räddningschef Lars-Göran Uddholm. 
 
Mer information om räddningsinsatsen: