Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Nina Rung

Föreläsning 7 september: Våld mot närstående och hur vi kan jobba förebyggande

Publicerad 2022-08-29 16:30
Välkommen till föreläsning med kriminologen och genusvetaren Nina Rung, som tillsammans med representant från Polisen, berättar om våld i ungas relationer, hur det påverkar unga tjejers droganvändning på Gotland och hur vi kan förebygga det.

Tid: Onsdag den 7 september, klockan 18.00–21.00
Plats: Visborg, Visborgsallén 19 i Visby, i lokal Ljusgården
Anmälan: Anmäl dig till föreläsning den 7 september

Begränsat antal platser. Föreläsningen är öppen för alla. Smörgås serveras klockan 17.30

Lokalen är på entréplan i anslutning till anpassade toaletter.