Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Helt klart att Bivab kör Gotlands kollektivtrafik från juni 2023

Publicerad 2022-08-26 10:30
Det är nu definitivt klart att Buss i Väst AB (Bivab) tar över all linjetrafik med buss inklusive skolskjutsarna på Gotland.

Det är nu definitivt klart att Buss i Väst AB (Bivab) tar över all linjetrafik med buss inklusive skolskjutsarna på Gotland. Närmare 70 helt nya bussar köps in för att bedriva trafiken över hela ön.
- Det är skönt att allt nu är klart, säger Bivab:s VD Christer Pettersson och fortsätter:
- Vi på Bivab hoppas att alla anställda hos Bergkvarabuss, som nu kör trafiken, kommer vilja fortsätta arbeta tillsammans med oss i Gotlands kollektivtrafik. Etableringsarbetet startar nu på allvar med Region Gotland och vi kommer inom kort sätta upp information på bland annat depåer, så att nuvarande bussförare och medarbetare får rätt information kring hur vi tänker den fortsatta tidsplanen.

Bergkvarabuss har i flera instanser överklagat upphandlingen, slutligen sa högsta förvaltningsdomstolen nej till prövningstillstånd. Avtal är nu tecknat med Bivab.

Det är en med all anledning nöjd kollektivtrafikchef på Region Gotland, Jyrki Vainio, som säger att man nu äntligen kan börja jobba konkret med övertagandet.
- Vi sätter nu in alla klutar i detta arbete. Trafiken kommer att bedrivas under samma namn som nu, alltså Gotlands kollektivtrafik. Bivab är en stor, kunnig och etablerad aktör inom kollektivtrafikbranschen så det känns säkert, konstaterar Jyrki Vainio.

Totalt ska Bivab sätta in cirka 70 fordon i Gotlands kollektivtrafik. Trafiken kommer vara helt fossilfri, varav 70 procent är biogas.

Avtalet löper på tio år. Linjetrafiken startar i juni 2023 och skolskjutsarna i augusti 2023. Avtalet innebär att Region Gotland får flexibilitet i trafiken med ett sammanhållet avtal gällande linje- och skolskjutstrafik och stabilitet över tio år.

Fem anbud kom in

Totalt fick regionen in fem anbud. Buss i Väst AB hade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med totalt cirka 975 miljoner kronor. Detta ska jämföras med det uppskattade priset på 1,7 miljarder kronor. Avtalet som tecknats omfattar 52 miljoner kilometer och det motsvarar 1500 varv runt jorden. Avtalet är ett samverkansavtal gällande utveckling av nya tjänster, öppen skolskjuts och närtrafik. Gotlandsbuss AB kommer att köra som underleverantör till Bivab.