Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Politiskt ungdomsförbund

Politiska ungdomsförbund kan ansöka om grund- och projektstöd om moderpartiet är representerat i regionfullmäktige. Ungdomsförbundet måste vara en egen förening och registrerad hos Region Gotland.

Grundstöd

Ett politiskt ungdomsförbund som har egen förening och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige har rätt till ett grundstöd. Av grundstödet fördelas 25 procent som fast belopp och 75 procent baseras på mandatet som moderpartiet har i regionfullmäktige. Grundstödet kan gå till exempelvis lokal- och personalkostnader. För att ansöka skickas en rekvisition in tillsammans med kompletta årsmöteshandlingar. 

Projektstöd

Projektstöd ansöks i förväg och redovisning ska göras senast sex veckor efter projektets slut. Aktiviteter som prioriteras är opinionsbildande verksamhet, verksamhet som värnar demokrati, och jämställdhet samt verksamheter där yngre målgrupper nås. Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri. 

Läs mer i bidragsbestämmelserna nedan.